Määräaikaiskatsastukset

Milloin auto pitää katsastaa?

Yksityiskäytössä olevan henkilöauton määräaikaiskatsastus on suoritettava ensimmäisen kerran viimeistään kolmen vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä. Seuraava vuosi on katsastuksesta vapaa. Tämän jälkeen katsastus on suoritettava vuosittain.

Myös pakettiauton määräaikaiskatsastus on suoritettava ensimmäisen kerran viimeistään kolmen vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä. Tämän jälkeen katsastus on suoritettava vuosittain. Pakettiautoilla ei ole katsastusvapaata vuotta.

Matkailuautojen katsastusaika noudattaa samaa linjaa kuin henkilöautoilla.

Perävaunua, jonka kokonaismassa on 750 kg tai vähemmän, ei tarvitse katsastaa lainkaan. Jos kokonaismassa on 750–3 500 kg, perävaunu tulee katsastaa joka toinen vuosi vuoden loppuun mennessä.