MÄÄRÄAIKAIS­KATSASTUKSET

Milloin auto pitää katsastaa?

Uuden katsastuslain mukaan yksityiskäytössä oleva henkilöauto, pakettiauto sekä raskas nelipyörä on määräaikaiskatsastettava ensimmäisen kerran nelivuotiaana ja sen jälkeen joka toinen vuosi. Kymmenvuotiaana ajoneuvot on katsastettava vuosittain. Matkailuautojen katsastusaika noudattaa samaa linjaa kuin henkilöautoilla.

Perävaunua, jonka kokonaismassa on 750 kg tai vähemmän, ei tarvitse katsastaa lainkaan. Jos kokonaismassa on 750–3 500 kg, perävaunu tulee katsastaa joka toinen vuosi vuoden loppuun mennessä.

Ajoneuvot siirtyvät noudattamaan uutta katsastusaikaväliä, kun ne on katsastettu ensimmäisen kerran uusien säädösten tultua voimaan.