MUUTOS­KATSASTUKSET

Auto on muutoskatsastuksen tarpeessa, jos sen rakennetta tai käyttötarkoitusta muutetaan olennaisesti. Myös varusteiden lisääminen tai poistaminen saattaa aiheuttaa tarpeen muutoskatsastukseen.

Tavanomaisia katsastusta edellyttäviä muutoksia ovat esimerkiksi

  • renkaiden ja vanteiden kokomuutokset
  • moottorin muutos
  • alustasarjan asennus
  • auton mittojen ja massojen muuttaminen
  • auton käyttäminen kuljettajaopetuksessa
  • auton merkitseminen museoajoneuvoksi