AJONEUVON REKISTERÖINTI, VAKUUTUKSET JA OMISTAJAN­VAIHDOKSET SEKÄ VESIKULKUNEUVOJEN REKISTERÖINNIT

Ajoneuvon rekisteritiedoissa tapahtuneista muutoksista on tehtävä rekisteri-ilmoitus 7 päivän kuluessa niiden tapahtumisesta. Ilmoitettavia muutoksia ovat esimerkiksi omistajan- ja haltijanvaihdokset sekä ajoneuvon käyttöön liittyvät muutokset. Ilmoitukset liikennekäytöstäpoistosta ja liikennekäyttöönotosta tehdään aina kuluvana päivänä.

Rekisteröinnistä peritään Liikenne- ja viestintäministeriön vahvistaman Trafin maksuasetuksen mukainen rekisteröintimaksu.