YKSITTÄIS­HYVÄKSYNNÄT

Yksittäishyväksyntä tulee suorittaa uusille M-, N- ja O-luokkien ajoneuvoille, joita ei ole sellaisenaan valmiina tai valmistuneena hyväksytty puitedirektiivin mukaisesti. ETA-alueen ulkopuolelta maahantuotavista ajoneuvoista uutena pidetään myös sellaista ajoneuvoa, jonka käyttöönotosta on kulunut enintään 6 kuukautta.

Yksittäishyväksyntä on voimassa enintään 3 kuukautta. Voimassaolo voi olla lyhyempikin, mikäli ajoneuvon vaatimustenmukaisuus menee vanhaksi 3 kuukauden sisällä.

Suurin osa meille yksittäishyväksyntään esitettävistä ajoneuvoista on uusia kuorma-autoja, joihin on Suomessa asennettu päällirakenne tai yksittäin valmistettu raskas perävaunu.

Teemme kaikkien ajoneuvojen yksittäishyväksyntöjä.