VAK- JA ADR-TARKASTUKSET

VAK- tai ADR-tarkastuksessa tarkistetaan ajoneuvon määräystenmukaisuus ja soveltuvuus vaarallisten aineiden kuljetukseen. Hyväksytystä tarkastuksesta annetaan erillinen todistus. Tarkastuksia voi suorittaa vain siihen koulutuksen saanut katsastaja.

Teemme kaikkien ajoneuvojen VAK- ja ADR-tarkastukset.